Επανάχρηση Συγκροτήματος Σταυλικών Εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης, Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός 2016 

Location: Thessaloniki